Taşlık (Mahmut Paşa) Camii (1473)

Fatih dönemi Vezir-i Azam’ı olan Adli Mahmut Paşa tarafından yaptırılan cami, Taşlık semtinde, Yahya Bey Camii’nin 100 metre kadar güneyinde yer almaktadır. Yapı tek kubbeli bir harim, harimin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri ile batı cephesinin kuzey ucunda yer alan bir minareden oluşmaktadır. Son cemaat yerinin üst örtüsü çok yüksek olmayan bir balkon duvarla gizlenmiştir. Yapının içi kabayonu taş üzerine sıva, dış cephesi ise akçe geçmez tarzda yonu taşı kaplamadır.[1]

Caminin Mimar Sinan tarafından inşa edildiği yönünde yanlış bir bilgi yer almaktadır. Camiiyi 1473 yılına tarihleyen Ekrem Hakkı Ayverdi caminin mimari karakterini, özellikle, minare kürsüsü, pencere oranları, son cemaat revak sütun başlıkları oranlarından 15. Yüzyıl üslubunda yapıldığını tespit etmiştir. Bu açıklamadan, Taşlık Camiinin Mimar Sinan’ın kendi yapıları arasında değil, onun onardığı camiler arasına koyulması gereklidir.[2]

Yapının 1752 depreminde harap olduğu, sonra onarıldığı, 1930’lar da ise terk edildiği belirtilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin ayakta kalan kısımlarının korunarak onarılamayacağına karar verilerek 1937 yılında yıktırılmıştır.[3]

Tarihi mirasın tekrar eski ihtişamına kavuşması için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006’da başlayan restorasyon çalışmaları, 2007 yılının ramazan ayında tamamlanarak ibadete açılmıştır.

 

 


[1] Sedat Bayrakal, Edirne’deki Tek Kubbeli Camiler, Sistem Ofset, Ankara, 200, s. 67-71.

[2] Aptullah Kuran, Mimar Sinan, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1986, s. 303.

[3] Sedat Bayrakal, a.g.e., s. 67-71.