Taş ve Mermer Süsleme

Son cemaat yerinde kemerlerin taşıdığı yüzeyde alınlığa doğru üstte yan yana, enine dikdörtgen mermer kitabe bulunmaktadır. Bu panoda celi sülüsle Kelime-i Tevhid “La ilahe illallah Muhammeden Resulallah” “Allah bir ve tektir, Muhammed de onun elçisidir” yazmaktadır; alttaki yüzeyde de sağda ve solda olmak üzere iki mermer madalyonda da “ya hannan ya Mennan ya cami ya mani” , (Ya Hannan, Ya Mennan Allahın güzel isimlerinden olup, Hannan çok acıyıcı, Mennan çok ihsan edici anlamına gelmektedir. Ya Cami, Ya Mâni Allah’ın sıfatlarından olup Cami toplayan bir araya getiren, mâni de engelleyici anlamına gelmektedir) yazmaktadır.[1]

Caminin ak mermerden mihrabı ile, dantela gibi işlenmiş minberi zamanının en gösterişli eserlerindendir. Selimiye Caminin minberi, klasik Osmanlı sanatı içinde yer alan minberlerin en önemlilerindendir. ak mermerden işlenerek yapılmış olan minber 25 basamaklıdır. Klasik dönem sanatının en zarif örneği olarak kabul edilen Selimiye Caminin minber taç kapısı burmalı iki zarif sütunceyle taşınmakta olup, mukarnaslı frizle taçlanmaktadır.

Müezzin mahfilini taşıyan sütunlar mermerdendir . Güneybatı köşesinde yer alan kalın sütun silmelerle düşey, ince uzun dikdörtgen panolara ayrılmıştır. Panoların üstü mukarnaslı düzenlenmiş olup, sütunun içinde müezzin mahfilinin üst katına çıkmayı sağlayan merdiven yer almaktadır. Mahfilin içinde yer alan dilimli fıskiye de mermerdendir. Mahfilin kuzey köşesinde yer alan ayağının üstünde ise, mermerden alçak kabartma şeklinde oyulmuş çeşitli efsanelere konu olmuş ters lale motifi yer almaktadır.