Tampon Bölgenin Tarihsel gelişimi

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi’nin çevresinde yer alan tampon bölge sınırı, Edirne’nin tarihsel çekirdeğini oluşturan ve günümüzde kültürel, dini ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölge olarak belirlenmiştir. Edirne kenti ve kentin merkezinden oluşan tampon bölge coğrafik konumundan ötürü antik çağlarda ve Osmanlı döneminde Avrupa-Balkanlar ile Asya-Anadolu arasındaki en önemli yol aksları üzerinde bulunmaktaydı.

 

Edirne’nin özellikle de Osmanlı döneminde ticari ve dini faaliyetler bu bölgede sürmekteydi.

Bu nedenle tampon bölgenin daha iyi anlaşılabilmesi için, bölgenin tarihi ve kültürel gelişimine değinmek gerektiği düşünülmektedir.

Edirne kentinin tarihsel merkezi, Kaleiçi ve kaledışı yerleşimi olarak iki kolda gelişim göstermiştir. Kaleiçi yerleşiminin geçmişi Roma dönemine inmekte, Kale dışı yerleşimi ise Osmanlı’nın Hadrianopolis’i fethetmesiyle başlamaktadır.

Kaleiçi yerleşimi Kuzey-Güney aksında gelişim göstermiştir, Bulgaristan’dan gelip Konstantinopolis’e giden bu yol, şehri yatay eksende kesmektedir.

          

Selimiye Camii ve Külliyesi’nin Tampon bölgesinin, batı sınırını oluşturan Makedonya Kulesi, Edirne’nin en eski kent çekirdeğini oluşturan Kaleiçi yerleşiminden kalmıştır. Günümüzde de Kaleiçi olarak adlandırılan semtte eski çağlarda kaleli bir kent olan Hadrianopolis (Hadrian Kenti) bulunmaktaydı.