Şeyhi Çelebi Camii

1574-75 yıllarında, Mimar Sinan tarafından inşa edildiği yönünde söylenceler olsa da Mimar Sinan’la ilgili belgelerde bu caminin adı geçmemektedir. Ayşekadın semtinde, Şeyh Çelebi Camii Sokak’ tadır. Yapı tek kubbeli bir harim ve minareden oluşmaktadır. 1988-90 yılları arasında harimin kuzey cephesi eğimli bir sundurmayla camekânla örtülerek kapatılmıştır. Dört duvarla çevrili bir avlu içinde yer alan yapının kuzeyinde bir şadırvan bulunmaktadır. Şadırvanın gövdesi üzerindeki sekiz adet çeşmeden sadece biri 2001 yılına dek sağlam iken, bugün hiçbiri bulunmamaktadır. I. Dünya Savaşı başlarında minare gövdesi bir yıldırım nedeniyle yıkılmış ve onarımı sırasında minare özelliklerinden bazıları değiştirilmiştir.[1]

 

 

 


[1] Sedat Bayrakal, Edirne’deki Tek Kubbeli Camiler, Sistem Ofset, Ankara, 2001, s.131-134