Selimiye Camii Külliyesi

Edirne Selimiye Camii Külliyesi, yapı topluluklarından meydana gelmektedir. Hepsi farklı bir kamu hizmeti veren ve belli bir alan içinde bir cami etrafında toplanan vakıf yapılarına külliye adı verilmektedir.

Edirne Selimiye Camii Külliyesi’nin sınırları külliyenin fiziki ve işlevsel bütünlüğünü sağlayan Camii, iç avlu, külliyeler, dış avlu ve Arasta’dan oluşan parsel sınırı esas alınarak belirlenmiştir. Külliyeyi Batı-Kuzey, Kuzey-Doğu, Doğu-Güney hattında külliyenin kendi dış avlu duvarı, Batı-Güney hattında da Arasta Çarşısı çevrelemektedir.

Cami birimi külliyenin merkezinde bulunmaktadır. Dar’ül Hadis Medresesi külliyenin doğusunda, Dar’ül Kurra külliyenin güneyinde, Arasta Çarşısı külliyenin güneybatısında ve Sıbyan Mektebi de Arasta’ya bitişik olarak külliyenin güneybatısında yer almaktadır.

Edirne Selimiye Camii Külliyesi, tarihi kent merkezinde, Mimar Sinan Caddesi ve Kıyık Caddesinin arasındaki alanda yer almaktadır. Mimar Sinan Caddesi, Edirne Selimiye Camii Külliyesi’nin Kuzeybatısından, Kıyık Caddesi de külliyenin Güneydoğusundan geçmektedir. Kıyık caddesi üzerindeki Havlucular Hanı, Hıdırağa Camii, Ticaret Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi Binası Külliye’ye komşu olan önemli eserlerdir. Saray Hamamı Taşhan Yerleşkesi ve Osmanlı Mezar taşlarının izlenebildiği sergi alanı Mimar Sinan Caddesi üzerindeki önemli eserlerdir. Külliye’ye komşu bir diğer eser ise Dünya Mirası Sit Sınırının Güney Batı köşesinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi bulunmaktadır. Külliye’nin Batı-Güney hattındaki Arasta Çarşısı cephesinde ise Mimar Sinan Parkı (Kent Parkı) Cami Külliyesine komşu olmaktadır.