Proje

UNESCO DÜNYA MİRASI VARLIĞI EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ ADAYLIK DOSYASI ÇALIŞMA SÜRECİ

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyası çalışmaları, 2006 yılının ekim ayından itibaren Belediyemizin AB ve Uluslararası İlişkiler Bürosu tarafından sürdürülmeye başlanmıştır.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ İKİ AŞAMADA YÜRÜTÜLMÜŞTÜR:

1. Aşama- Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyasının Hazırlanması:

Adaylık dosyası,

 • 290 maddeden ve
 • 9 Ek’ten oluşan Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası Başvuru Kılavuzu Ocak 2008’e -(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention WHC.08/1 January 2008) göre İngilizce hazırlanmıştır.

2. Aşama- Alan Yönetim Planı’nın (Management Plan) Hazırlanması:

Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası başvuru Kılavuzu’nun

 • Ek 5 “Aday Varlıkların Dünya Miras Listesine Kaydı İçin Format”ın 5. maddesine göre Alan Yönetim Planı taslağı yapılmıştır.

Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na eklenen 27.11.2005 tarih ve 5226 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulu’nun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de Alan Yönetim Planı hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu yönetmelikte belirtilmiş olan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile ilk toplantı 06.11.2006 tarihinde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Yönetmelikte belirtilen çerçevede Belediyemizden ve kentteki diğer resmi kurum, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle, Alan Yönetim Planı’yla ilgili o güne kadar 12 toplantı yapılmıştır. Alan Yönetim Sınırlarının yeniden görüşülmesi amacıyla konuyla ilgili son toplantı Edirne Valiliği’nin bünyesinde Sayın Vali Mustafa Büyük başkanlığında Valilik toplantı Salonunda yapılmıştır.

Bu bir yıl boyunca yapılan son toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.10.2007 tarih ve 1715 sayılı kararıyla onaylanan Alan Yönetim Sınırı, yeniden ve gerekçeleriyle görüşülmüş ve Alan Yönetim Sınırı’nın kabul edilmiş haliyle uygun olduğuna karar verilmiştir. Bunun dışında kurumların alan yönetim planı için bütçelendirme yapmalarından bahsedilmiştir.

Toplantılar, ilgili yönetmelik çerçevesinde Edirne Belediyesi’nin başkanlığında, resmi kurumlar olarak:

 • Edirne Valiliği,
 • Trakya Üniversitesi,
 • Vakıflar Bölge Müdürlüğü,
 • E.K.T.V.K.K;
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki tüzel kuruluş statüsündeki ETSO,
 • ETB,
 • EDESOB,
 • sivil toplum kuruluşu olan Kent Konseyi,
 • Edirne Barosu,
 • konuyla ilgili Meslek Odaları’nın görevlendirdiği temsilcilerin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konu ile ilgili birimi, Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’dür. 09 – 11 Ocak 2007 tarihinde ilgili Bakanlığı temsilen gelen görevlilerle birlikte yönetim alanı sınırını belirlemek amacıyla incelemeler yapılarak, Bakanlık temsilcileri ve Edirne’de yönetim alanı sınırı hazırlanmasına katılmış olan resmi kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda, öneri “Alan Yönetim Sınırı” belirlenmiştir.

Bu görüşler doğrultusunda ilgili Bakanlığın hazırladığı Alan Yönetim Plan Sınırı, E.K.T.V.K.K tarafından 13.12.2007 tarih, 1715 sayılı karar ile onaylanmış, Ekim 2010 tarihinde gelen ICOMOS uzmanının önerileri neticesinde Alan Yönetim Sınırı 14.10.2010 tarih, 3238 sayılı Anıtlar Kurulu kararıyla genişletilmiştir.

ICOMOS-CIVVIH TOPLANTISI 16-17 Kasım 2009

Bilimsel ve teknik danışmanımız Prof. Dr. Nevzat İLHAN ve ICOMOS Türkiye Başkanı Prof. Dr. Nur AKIN’ın girişimleriyle, belediyemiz ICOMOS-CIVVIH toplantısına ev sahipliği için talepte bulunmuştur. UNESCO’nun alt birimi olan ICOMOS, dünya çapında yapılan toplantılardan bir tanesini Türkiye’de İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Diğer toplantı da şehrimiz Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu toplantı, UNESCO Dünya Miras Listesi yolunda olan Edirne ve Selimiye Camii ve Külliyesi için çok önemli bir adım olmuştur.

1. Aşama olan Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyasının Hazırlanması sırasında;

Adaylık dosyası başvuru kılavuzu maddeleri gereği istenen belgeler konuyla ilgili makamlardan (Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, E.K.T.V.K.K, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TREDAŞ, GAZDAŞ, Türk TELEKOM, Edirne İl Müftülüğü, Trakya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bülent Bankacı gibi özel koleksiyonerler vb.) temin edilerek adaylık dosyasına eklenmiştir. 250’ye yakın konuyla ilgili kaynak taranarak, özel arşivlere ulaşılarak gerekli dokümanlar toplanmış, konuyla ilgili haritalar çizilmiş, görseller düzenlenmiştir.

1. Aşama olan Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyasının Hazırlanması sırasında, adaylık dosyası başvuru kılavuzu maddeleri 1. maddeden, 9. maddeye kadar bilgileri ve görselleri hazırlanarak düzenlenmiştir. Selimiye Külliyesi kendi içinde 9 alt bölüme ayrılarak Dünya Mirası Kılavuzunda belirtilen “1. madde Aday Varlığın Tanımlanması” maddesinden başlayarak, 7. madde “Ekler” maddesine kadar tasnif edilerek hazırlanmış (8. madde iletişim bilgileri, 9. madde taraf ülkenin imzasını kapsamaktadır), yapıyla ilgili tüm tescil fişleri ve kurul kararları taranmış, ilgili haritalar ve yönetim alanında yer alan yapıların tescil fişleri yeniden düzenlenmiş, varlıkla ilgili destekleyici planlar ve görseller hazırlanmıştır.

Belediyemizin AB ve Uluslararası İlişkiler Bürosu tarafından 2006 yılının ekim ayından itibaren hazırlanan UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyası, 1 Şubat 2010’da Paris’e UNESCO’nun Genel Merkezi’ne gönderilmiştir. UNESCO Genel Merkezi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden gelen resmi yazılar neticesinde, Adaylık Dosyamız, Uygulama Rehberi’nde tanımlanmış olan tüm teknik gereklilikleri başarıyla yerine getirerek incelemedeki ilk aşamayı geçmiştir. Dosyaların bir örneği de incelenmek amacıyla ICOMOS’a iletilmiştir. 2010 yılının ekim ayında ICOMOS uzmanı Ratish Nanda, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi’ni yerinde incelemek amacıyla Edirne’ye gelmiş, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi’ni, Alan Yönetim Sınırı’nı ve konuyla ilgili resmi makamları ziyaret etmiştir.

Tüm bu çalışmalar neticesinde, Türk-İslam Mimarisi’nin gözbebeği olan, dünya mimarlık tarihinin en önemli kubbeli yapılarından ve Türk-İslam mimarisinin doruk yapısı Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, 29 Haziran 2011 tarihinde Dünya Miras Komitesi tarafından Paris’te yapılan toplantıda, Dünya Miras Listesi’ne girmiştir.