Hadrianopolis Kalesi

Önemli yol aksı üzerinde olan Hadrian Kalesi, M.S. 123–138 yıllarında Roma İmparatoru Hadrianus tarafından Roma castrumu şeklinde yaptırılmıştır. İstanbul’dan başlayarak, Roma’ya giden önemli 5 Roma Yolu’nun ikisi Edirne’den geçmekteydi. Bu yollardan birincisi, İstanbul’dan başlayıp, Edirne’den geçerek Balkanlar üzerinden giden Via Serdica, güneyden geçen ve, Via Egnatia olarak bilinen en ünlü Roma Yolu da Edirne üzerinden geçip Selanik’e, oradan Adriyatik kıyılarında Roma’ya inmekteydi.[1]

İmparator Hadrianus, Edirne’ye geldiğinde burasının stratejik önemini fark edip Hadrianopolis kentini kurmuştur. M.S. 138’ler İmparator Hadrianus’un Edirne’ye ikinci kez geldiği dönemdir. Yaklaşık 360000 m² lik bir alanı kaplayan, dört köşesinde birer büyük kulenin yer aldığı kareye yakın planlı kalenin, dört köşesindeki büyük kulelerinin arasında da dörtgen planlı on ikişer burç ve 9 adet sur kapısı yer almaktaydı.[2] Kaleden geriye kalan yegâne kule olan Makedonya kulesi üzerine 1884–85 yılında ahşap olarak inşa edilen saat kulesi, 1894 yılında yıkılarak, yerine kâgir olarak yeni bir saat kulesi yapılmıştır.

Makedonya Kulesi günümüzde Mumcular Caddesi üzerinde, Hadrianopolis kentinden kalan doğu kale duvarları ise Hükümet Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bu caddeler tampon bölge sınırlarının batısını teşkil etmektedir.

[1] Arif Müfid Mansel, Trakyanını Kültür ve Tarihi, En Eski zamanlardan Miladdan Sonra Altıncı Asrın Ortasına Kadar, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1938, s. 7-8.

[2] Semavi Eyice, “ Bizans Devrinde Edirne ve Bu Devre Ait Eserler”, Edirne Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, 2. Baskı, TTK, Ankara, 1993, s. 40.