Fatma Sultan Mezarlığı

480 Ada, 2 parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun envanterinde A 34 envanter numarasıyla bulunan Fatma Sultan Mezarı, Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Mezarlık alanı Fatma Sultan Mezarlığı adıyla anılmaktadır.

Yolun sol tarafında yer alan bölümde; Mimar Sinan'ın torunu Fatma Hatun'un lahdi[1] ile birlikte Dr. Rıfat OSMAN'ın mezarının baştaşı, örnekleri çok az görülen 2 yeniçeri mezartaşı, Kirişhaneli Hafız Hacı Ali, Hattat Müderris Kefevi Hüseyin Efendi, Müderris Halil Efendi, Bostancıbaşı Aşık Halebi Ağa, Şeyhülislam Ali Efendi ve değişik tarihli birçok lahid ve mezartaşı yer almaktadır.

Burada yer alan lahidler ve mezartaşları arasında en önemlileri: 981 H. (M. 1573) tarihli Fatma Hatun'un lahdi ile 1148 H. (M. 1735) tarihli Yeniçeri Mehmed ve 1206 H. (M. 1791) tarihli Yeniçeri Emin'e ait olanlarıdır[2]. Yeniçeri Emin, Çorbacı kavukludur. Bu mezarlıkta yer alan bazı mezartaşları, Edirne Mezartaşlarının korunması için büyük çabalar göstermiş Hikmet Turhan DAĞLIOĞLU tarafından 1930'larda Edirne Müzesi'ne kaldırtılmıştır[3].

 

 


[1] Fatma Hatun, Mimar Sinan'ın oğlu Ankara Mirlivası Mehmet Bey'in kızıdır. bkz.: İ. H. KONYALI, MİMAR KOCA SİNAN, İstanbul 1948, s. 151, 153.

[2] C. ÖZER, "Edirne'de Üsküflü Mezartaşı Örnekleri" 9. MİLLETLERARASI TÜRK SANATLARI KONGRESİ, İstanbul 23-27 Eylül 1991, KONGREYE SUNULAN TEBLİĞLER (Baskıda).

[3] H.T. DAĞLIOĞLU, "Edirne Mezarları", TÜRK TARİH ARKEOLOGYA VE ETNOGRAFYA DERGİSİ, İstanbul 1936, s. 171.