Deftardar Mustafa Paşa Camii

Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Sultan II. Selim’in Defterdar’ı olan Defterdar Mustafa Paşa tarafından 1576 yılında Mimar Sinan’ a yaptırılan cami, Talatpaşa Caddesi üzerinde, Sitti Hatun Cami’nin kuzeybatısında yer almaktadır. Yapı tek kubbeli bir harim, harimin kuzeyinde dört sütun üzerine oturan, orta birimi manastır tonozu, yandaki birimleri kubbeyle örtülü son cemaat yeri ve bir adet minareden oluşmaktadır. 1752 yılında çöken caminin kubbesi, 1870 yıllarında Hacı Ruşen Efendi tarafından yaptırılan onarımla ahşap bir çatıyla örtülmüştür. A. Kuran, 1953–1962 yılları arasında yapının kubbesinin, son cemaat yerinin, taç kapısının ve pencerelerinin aslına uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıldığını belirtmektedir. Minare külahının hemen altında olan kemerleme dizisinin çinilerle kaplı olduğunu söylenilmesine karşın, bugün hiçbir iz bulunmamaktadır.[1]

 

 


[1] Sedat Bayrakal, Edirne’deki Tek Kubbeli Camiler, Sistem Ofset, Ankara, 200, s.135-139.